Elevappen: Bilde i PocketID

Opprettet av Rune Sunde, Endret Tue, 01 Aug 2023 ved 02:07 PM av Sindre Reed

For at et elevbevis skal være aktivt må det være tilknyttet et godkjent bilde av eleven. Pocket ID gir fire ulike måter for at et bilde kan knyttes til elevbeviset:


 • Bildet hentes fra det skoleadministrative systemet (primært for tidligere elever)
 • Bildet tatt av skolefotograf blir lastet opp
 • Eleven laster opp et ønsket bilde
 • Eleven tar en selfie inne i applikasjonen

Følgende er en beskrivelse av hvordan eleven vil kunne gå frem for å tilknytte et bilde til sitt skolebevis. 


Bibliotekbeviset vil være tilgjengelig uten bilde.1: Bildet hentes fra en skole eller fagfotograf

Bildet lastes opp av skole eller fagfotograf til PocketID sitt webgrensesnitt. Bildet kobles til elevene ved hjelp av VISID/BildeID. i webgrensesnittet vil bildet få status “Til godkjenning av elev”. Følgelig må eleven bekrefte bildet i appen før elevbeviset blir tilgjengelig.


1:
Bildet blir lastet opp i webportalen. Kobling skjer ved hjelp av elevID / bildeID / Bildenavn.jpg

Eleven må bekrefte om bildet er av seg.

2: 

Dersom eleven velger «Dette er meg» vil en gå direkte til elevbeviset. Dersom eleven velger «Dette er ikke meg» skal eleven gi en tilbakemelding og deretter kunne laste opp eller ta et selvportrettDersom bildet ikke stemmer, vil eleven bli bedt om å skrive inn sin epostadresse og en kommentar.

Eleven rutes deretter til å kunne ta selvportrett eller laste opp eget bilde.
2: Eleven skal benytte eget bilde


Alle elever uten bilde vil få opp denne visningen.

Ved å trykke på "VELG ET BILDE" vil eleven komme videre til veiledning for brukeren.


Eleven sveiper seg igjennom veilederen og velger "TA BILDE" for å komme videre3: Eleven tar selvportrett
I neste steg vil eleven kunne velge å ta et selvportrett eller laste opp et bilde fra sin mobil.

Selvportrett betyr at brukeren tar et bilde av seg selv med kameraet på mobilen eller laste opp et bilde fra galleriet.

Ved "ta et bilde" vil Kameraet på mobilen åpner seg og en kan ta et bilde. Brukeren kan er ta flere bilder. Når en har tatt et passende bilde kommer en tilbake i PocketID applikasjonen for videre veiledning.1:
Bildet lastes inn og et enkelt filter legger seg oppå for å rettlede eleven i å skalere bildet til å passe i henhold til krav til portrettet.

2:
Når bilde er valgt/tatt scanner appen bildet for å se etter ansikt. Blir ansiktet gjenkjent blir bildet automatisk skalert. Eleven kan endre skaleringen ved å benytte to fingre på bildet eller dra fingeren langs streken under bilde.

3:
For å ta nytt bilde må man trykke "TILBAKE". Man vil da igjen kunne velge selvportrett eller bilde fra kamerarull.

4:
Når en har tilpasset bildet velges "GODKJENN"

1:
Når eleven har godkjent bildet vil en få fram en ekstra boks for å sikre verifisering av eleven og at bildet faktisk er ett selvportrett av aktuell bruker.
1:
Brukeren blir også tydeleg gjort kjent med at bildet vil bli låst etter dette steget.

"Godkjenn" tar brukeren videre,
"Avbryt" tar en til foregående steg. Mulige problemstillinger ved selvportrett:

 • Eleven har ikke lest veiledningen tilstrekkelig og benytter caps, lue, solbriller eller annet som dekker til deler av ansiktet
 • En tar med kun deler av ansiktet
 • En skrår på hodet eller benytter en vinkel det er vanskelig å få et godt bilde av ansiktet
 • Kvaliteten på telefonens kamera kan være dårlig 
 • Det tas bilde av andre bilder eks legitimasjon eller fotografier4: Eleven laster opp bilde fra mobilen
Opplastning av et bilde vil ha de samme kravene som et eventuelt selvportrett, men gir muligheten til at eleven også kan benytte andre bilder enn ved å ta et bilde der og da. 

Kamerarullen på telefonen åpner seg og en vil kunne velge et ønsket bilde. Deretter må eleven følge de samme stegene som beskrevet ved selvportrett.
 Mulige problemstillinger ved opplasting av bilde fra mobil

 • De samme problemstillingene for selvportrett hva gjelder innhold på bildet
 • Bildet av eleven er i helfigur og / eller zoom gir svært dårlig bildekvalitet
 • Bilder hvor det er andre mennesker med på bildet
 • Det velges bilder med filtre fra Snapchat o.l
 • Bildet er av dårlig kvalitet.
Var denne artikkelen nyttig?

Så bra!

Takk for din tilbakemelding

Beklager at vi ikke kunne være mer til hjelp

Takk for din tilbakemelding

Fortell oss hvordan vi kan forbedre denne artikkelen.

Velg minst én av grunnene

Tilbakemeldingen er sendt inn

Vi setter pris på tilbakemeldingen din og vil prøve å rette på artikkelen